MVO

Met onze kennis en expertise helpen wij onze klanten om hun bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren. Maar wij zijn ons ook bewust van onze rol in de maatschappij en leveren hieraan een actieve bijdrage aan de hand van People, Planet en Profit.

People

Leferink Document Works heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Het is een bedrijf met een sociaal gezicht: We streven naar een optimale balans tussen werk en privé en waarderen maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers. Wij waarborgen een prettige, veilige en gezonde werkplek voor onze medewerkers en stimuleren medewerkers zich te blijven ontwikkelen. Wij werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Bij vacatures maken wij gebruik vandiverse samenwerkingsverbanden en hebben we medewerkers vanuit een arbeidsgehandicapte positie op een passende plek binnen ons bedrijf geplaatst. Door een samenwerkingsverband met Saxion Fast Forward proberen we talentvolle jonge mensen voor de regio te behouden en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. Wij zijn een erkend leerbedrijf met gemiddeld 6 tot 10 stageplekken per jaar.

 • Goed werkgeverschap

  Waarborgen prettige, veilige en gezonde werkplek

 • Personele ontwikkeling

  Ontwikkeling medewerkers door opleiding, coaching, netwerken en stimuleren maatschappelijke betrokkenheid

 • Samenwerking externe partijen

  Zoals Sociale Werkplaats (scannen docs)

 • Aannamebeleid

  Divers medewerkersbestand
  Samenwerking Jobcoach, Praktijkjob, Saxion Fast Forward, erkend leerbedrijf

Planet

“Een beter milieu begint bij jezelf”. Daarom richten wij onze bedrijfsvoering zo efficiënt en milieuverantwoord mogelijk in. Wij proberen actief onze impact op het milieu te reduceren. Dit komt onder andere tot uiting in ons energie- en papierverbruik en ons mobiliteits- en servicebeleid. Zo kan onze printapparatuur zelf signaleren dat verbruiksmaterialen (toners, cartridges) opraken. Bestelling van deze verbruiksmaterialen vindt geautomatiseerd plaats. Onze leverancier levert in dat geval het bestelde rechtstreeks. Hierdoor besparen wij gezamenlijk op brandstofverbruik en reduceren we de uitstoot van CO2. Aan een beter milieu dragen wij ook bij door toners en cartridges in te zamelen, te hergebruiken of te recyclen (cradle-to-cradle).

Wij werken uitsluitend samen met leveranciers die milieubewust ondernemen. Alle apparatuur voldoet aan diverse milieukenmerken als “Energy Star”, “Der Blauwe Engel” en de Scandinavische “Zwaan”. Bij de selectie van nieuwe leveranciers of partners is hun handelwijze met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk selectiecriterium.

 • Milieuverantwoorde en efficiënte bedrijfsvoering

  Bewust omgaan met reduceren impact op milieu (mobiliteitsbeleid, verantwoord energie –en papierverbruik)

 • Logistiek

  M2M

 • Eigen productontwikkeling

  Stimuleren/ontwikkelen producten met duurzaam karakter voor mens en milieu. (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)

 • Kennis delen

  Klanten helpen om efficiënter met documenten te gaan werken. Tool Perform IT, printcoach, Klanten Portal

 • Cradle-to-cradle

  Retourname, hergebruik en recycling verbruiksartikelen

 • Criterium selectie vendoren

Profit

Het maatschappelijk leven in de regio wordt door ons ondersteund in de vorm van sponsoring, donaties en door zelf de handen uit de mouwen te steken. Wij steunen wij onder andere regionale sportclubs, muzikale en culturele instellingen en sociale projecten als het trainingsprogramma voor jongeren op zeilschip De Tukker en het project tegen pesten. Ook zijn wij founder van het Rabotheater en theater de Kappen. Opdrachten bij maatschappelijke organisaties voeren wij uit tegen een gereduceerd tarief. Wij participeren in events, organisaties en diverse stichtingen. Hierdoor proberen wij ons steentje bij te dragen aan het versterken van het imago van de regio.

 • Social ROI

  Uitvoeren van opdrachten bij maatschappelijke organisaties tegen een gereduceerd tarief

 • Donatie- en sponsorbeleid (MVO-proof)

  Ondersteunen van maatschappelijke organisaties door donaties/sponsoring in geld en natura

 • Imago regio versterken

  Participatie in events, organisaties, stichtingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Sluit deze popup